Vietas vēsture

Miera Pagodas celtniecības ideja pirmo reizi radās 2000.gadā, iesoļojot jaunajā tūkstošgadē. Apstākļi veidojās pakāpeniski, un vairāki projekti cieta neveiksmi. Tikai 2008.gadā audiences laikā pie Viņa Svētības Dalai Lamas XIV, Indijā, Dharamsalā, svētceļnieku grupai no Latvijas, kas devās uz Himalajiem, tika tas gods saņemt Tibetas Garīgā Līdera svētību un šādu novēlējumu: “Lai jūsu darbs sniedz gan fizisko, gan mentālo laimi visām dzīvām būtnēm”. Pēc tam viss sāka norisināties bez īpašiem šķēršļiem.

Sešpadsmitā reinkarnācija Tulku Judra Rinpoče Latvijā no 12 piedāvātajiem zemes gabaliem Pagodas celtniecībai kā īpašu izvēlējās vienu un nodēvēja to par Latvijas sirdi. Projektā iesaistījās daudzi Skolotāji. Vispārējo garīgo patronāžu par Pagodas celtniecību un Miera Pagodas Fondu uzņēmās Viņa Svētība Drikungs Kjabgon Četsang Rinpoče, kurš dāvāja precīzus kanoniem atbilstošus Miera Pagodas rasējumus. Tādi Apskaidrību sasnieguši Lamas kā Viņa Eminence Garčens Rinpoče, Čogjals Namkaj Norbu Rinpoče, Nubpa Rinpoče, Trangu Rinpoče, Dza Ranjak Patruls Rinpoče, Sogjals Rinpoče un citi uzrakstīja savus novēlējuma vārdus un dāvāja svētas relikvijas Latvijas Miera Pagodai. Pagodas rota ir īpašā svētība no Rigzinu Pārmantojamības Līnijas – Rigpa Zināšanu Turētājiem, tiem, kuri sasnieguši Prāta Patieso Dabu.

Pagodas Vāzē ievietota liela Guru Rinpoče statuja, kurā iepildītas dažādas svarīgas relikvijas, t.sk. paša Guru Rinpoče mati. Pagodā ievietotās svētlietas un sastāvdaļas saņemtas no visām trim Dižajām Himalaju Stūpām (Svajambu, Bouda un Namo Buda). Tas ir vienreizējs labestības un nesavtīgas līdzcietības sakopojums, kas tagad atrodas vienkopus Latvijā.
Labumu, kas nonāk pār cilvēku, kurš apstaigā apkārt Pagodai, ir grūti pārvērtēt. Tibetā, līdzīgās vietās, cilvēks var sasniegt augstas garīgas realizācijas un atbrīvoties no kaitēm. Šeit cilvēks dabiski un bez piepūles nonāk meditācijas stāvoklī. Jebkurš šeit sajūt saskarsmi ar kaut ko neparastu.

Pagodas celtniecībā dažādos etapos ir piedalījušies daudzi cilvēki. Šis garīgā satura un fiziskās realizēšanas auglis varēja rasties tikai pastāvot visu celtniecības projekta dalībnieku cēlai motivācijai un priekpilnai atdevei. Miera Pagoda ir kļuvusi par savdabīgu tiltu starp austrumiem un rietumiem, kas deva iespēju apvienoties rietumu celtniecības tehnoloģijām un Himalaju kultūras garīgajām zināšanām.