Jūsu palīdzība

Mēs lūdzam Jūsu palīdzību elektrības pieslēguma finansēšanā Latvijas Miera Pagodai. Elektrības pievilkšana dos lielu labumu piegulošajām apdzīvotām vietām un viensētām, kuras jau daudzus gadus šajā vietā nevar rast šī jautājuma risinājumu. Tas viennozīmīgi dos ļoti lielus nopelnus un pozitīvu karmu, jo, pateicoties jūsu ziedojumam, tiks radīti apstākļi, kuros daudzi cilvēki varēs noklausīties Mācības un izaugt savā attīstībā.

Projekts un atļauja elektrības ievilkšanai šajā apvidū ir akceptēti pēc divu gadu intensīva darba. Esam nolēmuši realizēt šo projektu kopīgiem pūliņiem, tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu piedalīties šajā vērtīgajā pasākumā. Šo projektu mēs vēlētos realizēt līdz 2017.gada beigām, jo 2018.gadā pie Latvijas Miera Pagodas notiks lielas un nozīmīgas Mācības par Absolūto Bodhičitu. Šīs Mācības veltītas tam, lai visā pasaulē iestātos miers, un tās būs īpaši svarīgas nākamajām paaudzēm. Sagaidāms, ka šajās Mācībās piedalīsies liels cilvēku skaits, un tam būs nepieciešams labs un drošs elektrības nodrošinājums. Dalība šajā projektā palīdzēs vairot labo, jo gaisma ir tumsas un neziņas pretstats. Pateicoties nopelniem no dalības šajā projektā var attīrīt lielu negatīvās karmas daudzumu un radīt jaunus nopelnus mums tik nepieciešamajiem labvēlīgajiem apstākļiem.