Latvijas Miera Pagoda Fonds

Par Pagodu

Kāpēc Pagoda vajadzīga? Pagoda jeb vēl saukta Stūpa ir arhitektoniska celtne, kas simbolizē Apskaidrību no neziņas miega, tīra prāta stāvokli, kas izpratis lietu būtību, kā arī atbrīvošanos no negatīvu emociju un ciešanu plūsmas. Pagoda, pateicoties tajā ievietotajām relikvijām un artefaktiem, izstaro ļoti spēcīgu pozitīvās enerģijas plūsmu. Šī enerģija izplatās ne tikai uz tiem, kas atrodas blakus Pagodai, bet arī uz visām piegulošajām teritorijām. Pateicoties Pagodā ievietoto relikviju spēkam, tās labvēlīgā ietekme izplatās lielā attālumā – līdz pat vairākiem simtiem kilometru. Turklāt tā samazina ekoloģisko un klimatisko kataklizmu iespējamības risku, piemēram, plūdus, sausumu utml.

Miera Pagodas ietekmi uz apkārtējo vidi un ekoloģiju ir grūti pārvērtēt. Gadsimtiem šādas celtnes bija miera un līdzsvara garants Himalajos. Tādās vietās bija sociālā stabilitāte, zeme kļuva auglīga, norimās dabas kataklizmas, iestājās uzplaukums un cilvēki kļuva laimīgāki.

Latvijas Miera Pagodā apkopotas vairāk kā 2500 ārkārtīgi retas relikvijas, kā arī vairāk kā 1000 grāmatas un manuskripti, daži no kuriem ir oriģināli, kas pasaulē pastāv tikai vienā eksemplārā.

Vietas vēsture

Miera Pagodas celtniecības ideja pirmo reizi radās 2000.gadā, iesoļojot jaunajā tūkstošgadē. Apstākļi veidojās pakāpeniski, un vairāki projekti cieta neveiksmi. Tikai 2008.gadā audiences laikā pie Viņa Svētības Dalai Lamas XIV, Indijā, Dharamsalā, svētceļnieku grupai no Latvijas, kas devās uz Himalajiem, tika tas gods saņemt Tibetas Garīgā Līdera svētību un šādu novēlējumu: “Lai jūsu darbs sniedz gan fizisko, gan mentālo laimi visām dzīvām būtnēm”. Pēc tam viss sāka norisināties bez īpašiem šķēršļiem.

Sešpadsmitā reinkarnācija Tulku Judra Rinpoče Latvijā no 12 piedāvātajiem zemes gabaliem Pagodas celtniecībai kā īpašu izvēlējās vienu un nodēvēja to par Latvijas sirdi. Projektā iesaistījās daudzi Skolotāji. Vispārējo garīgo patronāžu par Pagodas celtniecību un Miera Pagodas Fondu uzņēmās Viņa Svētība Drikungs Kjabgon Četsang Rinpoče, kurš dāvāja precīzus kanoniem atbilstošus Miera Pagodas rasējumus. Tādi Apskaidrību sasnieguši Lamas kā Viņa Eminence Garčens Rinpoče, Čogjals Namkaj Norbu Rinpoče, Nubpa Rinpoče, Trangu Rinpoče, Dza Ranjak Patruls Rinpoče, Sogjals Rinpoče un citi uzrakstīja savus novēlējuma vārdus un dāvāja svētas relikvijas Latvijas Miera Pagodai. Pagodas rota ir īpašā svētība no Rigzinu Pārmantojamības Līnijas – Rigpa Zināšanu Turētājiem, tiem, kuri sasnieguši Prāta Patieso Dabu.

Pagodas Vāzē ievietota liela Guru Rinpoče statuja, kurā iepildītas dažādas svarīgas relikvijas, t.sk. paša Guru Rinpoče mati. Pagodā ievietotās svētlietas un sastāvdaļas saņemtas no visām trim Dižajām Himalaju Stūpām (Svajambu, Bouda un Namo Buda). Tas ir vienreizējs labestības un nesavtīgas līdzcietības sakopojums, kas tagad atrodas vienkopus Latvijā.
Labumu, kas nonāk pār cilvēku, kurš apstaigā apkārt Pagodai, ir grūti pārvērtēt. Tibetā, līdzīgās vietās, cilvēks var sasniegt augstas garīgas realizācijas un atbrīvoties no kaitēm. Šeit cilvēks dabiski un bez piepūles nonāk meditācijas stāvoklī. Jebkurš šeit sajūt saskarsmi ar kaut ko neparastu.

Pagodas celtniecībā dažādos etapos ir piedalījušies daudzi cilvēki. Šis garīgā satura un fiziskās realizēšanas auglis varēja rasties tikai pastāvot visu celtniecības projekta dalībnieku cēlai motivācijai un priekpilnai atdevei. Miera Pagoda ir kļuvusi par savdabīgu tiltu starp austrumiem un rietumiem, kas deva iespēju apvienoties rietumu celtniecības tehnoloģijām un Himalaju kultūras garīgajām zināšanām.

Jūsu palīdzība

Mēs lūdzam Jūsu palīdzību elektrības pieslēguma finansēšanā Latvijas Miera Pagodai. Elektrības pievilkšana dos lielu labumu piegulošajām apdzīvotām vietām un viensētām, kuras jau daudzus gadus šajā vietā nevar rast šī jautājuma risinājumu. Tas viennozīmīgi dos ļoti lielus nopelnus un pozitīvu karmu, jo, pateicoties jūsu ziedojumam, tiks radīti apstākļi, kuros daudzi cilvēki varēs noklausīties Mācības un izaugt savā attīstībā.

Dalība šajā projektā palīdzēs vairot labo, jo gaisma ir tumsas un neziņas pretstats. Pateicoties nopelniem no dalības šajā projektā var attīrīt lielu negatīvās karmas daudzumu un radīt jaunus nopelnus mums tik nepieciešamajiem labvēlīgajiem apstākļiem.

Atbalsti Latvijas Miera Pagodas fondu
Latvijas Pagodai nepieciešama jūsu palīdzība

9%

Raised
€4,441

Goal
€46,000

Help us by share:

Atbalstīt Latvijas Miera Pagodu

Mēs lūdzam Jūs palīdzēt finansēt elektrības pieslēgumu Latvijas Miera Pagodai. Elektrības pievilkšana dos lielu labumu piegulošajām apdzīvotām vietām un viensētām, kuras jau daudzus gadus nevar ratast šī jautājuma risinājumu. Kādu summu jūs vēlētos ziedot?

€1000

or

Oficiālie dokumenti:

Skatīties video par to, kā darbojas Pagoda

Atbalsti Latvijas Miera Pagodas fondu
Un kļūsti par PROJEKTA daļu

Dalība šajā projektā palīdzēs vairot labo, jo gaisma ir tumsas un neziņas pretstats. Pateicoties nopelniem no dalības šajā projektā var attīrīt lielu negatīvās karmas daudzumu un radīt jaunus nopelnus mums tik nepieciešamajiem labvēlīgajiem apstākļiem!